xoves, 31 de xullo de 2014

Alice Munro. A esencia. A inocencia.

"One drop of hatred in your soul will spread and discolor everything like a drop of black ink in white milk. I was by that and meat to try it, but knew I shouldn't waste the milk".

"Unha pinga de odio na túa alma vai estenderse e descolorir todo como unha pinga de tinta negra no leite branco. Fiquei impresionada e pensei en probalo, pero sabía que non debería perder o leite". Traducción ao galego


Antares & Love XJoe Webb

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Licencia Creative Commons